سرپرست اداره  منابع انسانی

    

خانم الهه رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

 

 

 

 

تماس با مدیر منابع انسانی :

086-46229254