نمایشگر یک مطلب

نمایشگر یک مطلب

 معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی

آقای عبدالصمد صمدی

  جانشین رئیس دانشکده در امور اجتماعی ورئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی    

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

سوابق اجرایی: 

1- مدیر بیمارستان آیت اله طالقانی به مدت 6 سال 

2- مدیر مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم به مدت 4 سال 

3- مدیر بیمارستان آیت اله خوانساری به مدت 2 سال 

4- مدیر امور عمومی بیمارستان امیرالمومنین 

5- رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی اراک 

6- عضو کمیته پایش اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

7- بازرس پیشگیری و مبارزه با رشوه دانشگاه علوم پزشکی اراک 

8- عضویت در کمیته سلامت نظام اداری 

9- مسئول اجرایی هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه 

10- مسئول اجرائی هسته تحقیق و نظر دهی دانشگاه 

11-مسئول کمیته اجرایی ستاد هماهنگی خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه علوم پزشکی اراک

12- عضو انجمن یاوران وقف و امور خیریه حوزه علمیه خواهران 

 

سوابق پژوهشی :

1- کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد در سال 96

2- کسب امتیاز برتر در برنامه اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی اراک 

3- چاپ مقاله برتر در ششمین کنگره اخلاق پزشکی در سال 97 (بررسی تاثیر عوامل بروز تعارض منافع بر بهبود عملکرد و کیفیت مراقبت از بیماران در کارکنان درمانی )

4- کسب رتبه اول تیمی منتخب دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری در سال 89 با عنوان استقرار مدل مدیریت بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی اراک