آزمون استخدامی

آزمون استخدامی

آزمون استخدامی

پیرو انتشار فراخوان بکارگیری نیروی شرکتی در رشته فوریتهای پزشکی شرکت توانخواهان اراک به اطلاع آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در این آزمون که مدارک خود را در زمان مقرر به دفتر شرکت مذکور تحویل داده اند می رساند؛

آزمون کتبی در مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۵ ساعت ۹ صبح در محل مجتمع آموزشی حضرت زینب (س) شهرستان خمین به آدرس بلوار قدس برگزار و کارت ورود به جلسه از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ لغایت۱۳۹۸/۶/۱۴از طریق مراجعه به نماینده شرکت توانخواهان واقع در خمین بلوار دانشجو نرسیده به میدان ورزش و مردم کد پستی۳۸۸۱۶۶۳۴۷۹ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر مراجعه و کارت خود را دریافت نمایند. لازم به ذکراست از پذیرفته شدگان ۳برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه متعاقباً دعوت به عمل خواهد آمد.

آدرس کوتاه :