نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون الکترونیکی آشنایی با بیماریهای نوپدید و بازپدیدی و بیماری های زئونوز 99/04/11

آزمون الکترونیکی آشنایی با بیماریهای نوپدید و بازپدیدی و بیماری های زئونوز 99/04/11

آزمون الکترونیکی آشنایی با بیماریهای نوپدید و بازپدیدی و بیماری های زئونوز 99/04/11

برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با بیماریهای نوپدید و بازپدید و بیماریهای زئونوز " به میزان 10 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : پزشکان - کاردان و کارشناس ( بهداشت محیط ، مامایی ، بهداشت عمومی ) بهورزان - مربیان بهورزی ، لذا مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی میگردد .

1- منبع آزمون تحت عنوان " آشنایی با بیماریهای نوپدید و بازپدید و بیماریهای زئونوز " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون چهار شنبه 1399/04/11 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14 الی 22 می باشد .

4- تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تأکیداً از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود

.6- هر فرد صرفاً یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- آدرس سامانه 10.45.49.163 می باشد . 7- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذرواژه هر آنچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است ، میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد .