نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون الکترونیکی ویژه مدیران و کارشناسان بالای 15 سال سابقه 98/11/30

آزمون الکترونیکی ویژه مدیران و کارشناسان بالای 15 سال سابقه 98/11/30

آزمون الکترونیکی ویژه مدیران و کارشناسان بالای 15 سال سابقه 98/11/30

برگزاری دوره آموزشی "سرمایه فکری " به میزان 8 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : کلیه مدیران میانی و پایه و کارشناسان بالای 15 سال سابقه اطلاع رسانی میگردد . 1

1- منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی سرمایه فکری " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون چهارشنبه 1398/11/30 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14 الی 22 می باشد .

4- تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تأکیداً از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفاً یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- آدرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذرواژه هر آنچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است ، میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد .