اطلاعیه استخدام قراردادی

اطلاعیه استخدام قراردادی

اطلاعیه استخدام قراردادی

بسمه تعالی پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجدشرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی قراردادی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی ذیل، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به ستاد دانشکده علوم پزشکی خمین به نشانی : استان مرکزی، شهرستان خمین، خیابان آزادی مراجعه نمایند:

*اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه اصل و تصویر کارت ملی اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

نکته: داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند)

1-اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح، معافیت،

2-گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )

3- اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و ... )

4-دو قطعه عکس پشت نویسی شده پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش

5-اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)

6-اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه ۵۰۲ اصل و تصویر گواهی اشتغال و 7-ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی یک عدد پوشه صورتی رنگ

*تذکرات بسیار مهم*

۱. لیست اعلام شده به میزان یک و نیم / سه برابر (صرفاً بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویت های مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد.

۲. بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد. جدول زمانبندی ردیف

زمان مراجعه براساس رشته شغلی

مورخ  روز  ۱۳۹۹/۱۰/۹ سه شنبه داروساز-کارشناس پرتوشناسی-کارشناس تغذیه ۲

مورخ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ چهارشنبه کارشناس امور فرهنگی-متصدی امور دفتری-مسئول خدمات مالی(انباردار،کارپرداز)

 

 

 

آدرس کوتاه :