نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان

 با عنایت به برگزاری دوره آموزشی " مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد " به میزان 6 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : کارشناس پرستاری - سوپروایزرین -سرپرستاران - کارشناس هوشبری -- کارشناس مامایی - کارشناس اتاق عمل - بهیار -کارشناس فوریت های پزشکی شرایط شرکت در آزمون اطلاع رسانی می گردد .

1- منبع آزمون تحت عنوان " مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون یک شنبه 98/04/30 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 13 الی 20 می باشد .

4- تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 10دقیقه می باشد .

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- ادرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذرواژه هر انچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است ، میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد