برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی خمین

برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی خمین

برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی خمین

زمون استخدام پیمانی ویژه دانشکده علوم پزشکی خمین در ۶ رشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین سرپرست دانشکده در جریان بازدید از روند برگزاری آزمون استخدامی گفت: در این دوره آزمون که از سوی سازمان سنجش برگزار شد ، دانشکده علوم پزشکی خمین در ۶ رشته نیروی پیمانی جذب می کند. دکتر دیده دار با اشاره به اخذ ۱۳ نفرمجوز توسط این دانشکده برای جذب نیرو افزود: این رشته ها شامل پزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، مبارزه با بیماری ها ، فوریت های پزشکی و تغذیه بوده است. وی در پایان گفت: با جذب نیروهای جدید در این دانشکده می توانیم خدمات بهداشتی درمانی مطلوبی را به شهروندان خمینی ارائه نمود.

آدرس کوتاه :