برگزاری آزمون الکترونیکی "آشنایی با سامانه مدیریت دانش "

برگزاری آزمون الکترونیکی "آشنایی با سامانه مدیریت دانش "

برگزاری آزمون الکترونیکی

 برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با سامانه مدیریت دانش "

از مجموعه دوره های شغلی به مدت 10ساعت

جهت گروه هدف :کلیه پرسنل شاغل در معاونت ها/ مدیریت ها ی دانشکده ،

 مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد.

1- منبع آزمون به صورت فایل ویدئو تحت عنوان " آشنایی با سامانه مدیریت دانش "به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.خواهشمند است برای دریافت فایلهای تصویری از نرم افزار KMPlayer استفاده شود . 2- تاریخ برگزاری آزمون از روز سه شنبه 1400/07/06 لغایت 1400/07/08 می باشد.

3- بازه زمانی آزمون از روز سه شنبه 1400/07/06 لغایت 1400/07/08 8 صبح الی 23 می باشد.

4- تعداد سوالات 20سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 20دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chromویا fairfoxاستفاده شود.

6- آدرس سامانه آموزش10.45.49.163 می باشد.

7- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد وگذرواژه هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است ،می باشدو در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد.

آدرس کوتاه :