برگزاری آزمون الکترونیکی "سکته حاد مغزی "

برگزاری آزمون الکترونیکی "سکته حاد مغزی "

برگزاری آزمون الکترونیکی

برگزاری دوره آموزشی "سکته حاد مغزی  "

از مجموعه دوره های عمومی  به مدت 5ساعت

جهت  گروه هدف : پزشک عمومی - پرستار - کارشناس و کاردان مامایی - کارشناس رادیولوژی- کارشناس آزمایشگاه - کارشناس و کاردان اتاق عمل - کارشناس و کاردان بیهوشی -کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی - بهیار

  مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد.
1- منبع آزمون تحت عنوان "سکته حاد مغزی    "به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.
2- تاریخ برگزاری آزمون چهارشنبه 1400/07/28 می باشد.
3- بازه زمانی آزمون 12 الی 23 می باشد.
4- تعداد سوالات 20سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 20دقیقه می باشد.
5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chromویا fairfoxاستفاده شود.
6- آدرس سامانه آموزش10.45.49.163 می باشد.
7- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد وگذرواژه هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است ،می باشدو در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد.

آدرس کوتاه :