نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون الکترونیکی ویژه پرستاران کاردان ،کارشناس،اپراتور فوریتهای پزشکی 115

برگزاری آزمون الکترونیکی ویژه پرستاران کاردان ،کارشناس،اپراتور فوریتهای پزشکی 115

برگزاری آزمون الکترونیکی ویژه پرستاران کاردان ،کارشناس،اپراتور فوریتهای پزشکی 115

برگزاری دوره آموزشی " پرو تکل های آفلاین " به میزان 12 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف :

پرستاران شاغل در 115 و کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی و اپراتور بیسیم 115 مراتب و شرایط شرکت در آزمون باطلاع افراد ذینفع میرساند

 1- منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی پرو تکل های آفلاین " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است

2 - تاریخ برگزاری آزمون سه شنبه 98/11/08می باشد

 3 -  بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14 الی 22 می باشد

4 - تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد

5 - جهت شرکت در آزمون تأکیداً از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود

 6 - هر فرد صرفاً یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7 -  آدرس سامانه 10.45.49.163 می باشد

 8 - جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذر واژه هر آنچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است ، میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد .