نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون الکترونیکی ویژه کلیه پرسنل اداری و مالی98/11/21

برگزاری آزمون الکترونیکی ویژه کلیه پرسنل اداری و مالی98/11/21

برگزاری آزمون الکترونیکی ویژه کلیه پرسنل اداری و مالی98/11/21

برگزاری دوره آموزشی " فساد اداری و مالی" به میزان 10 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف :

کلیه پرسنل اداری و مالی مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی میگردد .

1- منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی فساد اداری مالی" به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون دوشنبه 98/11/21 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14 الی 22 می باشد .

4- تعداد سوالات 15سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- ادرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذر واژه هر انچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است ، میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد .