نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد ویژه کلیه پرسنل

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد ویژه کلیه پرسنل

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد ویژه کلیه پرسنل

به استناد بخشنامه شماره 3923/209/د مورخ 1398/5/26 در خصوص ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان (غیر هیات علمی) سال98 و با عنایت به لزوم پیاده سازی مرحله اول فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ،دوره آموزشی با عنوان " ارزیابی عملکرد کارکنان " به میزان 3 ساعت و قابل ثبت در شناسنامه ی آموزشی با موضوع آشنایی با دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد جهت کلیه ی پرسنل ( بجز کارکنان پشتیبانی ) در تاریخ 1398/8/28 از ساعت 7/30 تا ساعت 10/30 در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار می گردد. لازم بذکر است حضور کلیه ی معاونین ،مدیران بعنوان ارزیابی کننده و تایید کننده در جلسه الزامی می باشد.