نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی"اصلاح الگوی مصرف انرژی"

برگزاری دوره آموزشی"اصلاح الگوی مصرف انرژی"

برگزاری دوره آموزشی

 برگزاری دوره آموزشی

"اصلاح الگوی مصرف انرژی"

به میزان5ساعت جهت گروه هدف : کارشناس تاسیسات - نگهبان - پرسنل شاغل در بخش خدمات 

  شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد.

1- منبع آزمون تحت عنوان " اصلاح الگوی مصرف انرژی"به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون سه شنبه 99/11/28 می باشد.

3- بازه زمانی آزمون 13 الی 23 می باشد.

4- تعداد سوالات 20سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 30دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chromویا fairfoxاستفاده شود.

6- آدرس سامانه آموزش10.45.49.163 می باشد.

7- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد وگذرواژه هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است ،می باشدو در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد.