نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان

احتراما" با عنایت به برگزاری دوره آموزشی " ایمنی بیمار " به میزان 5 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : کارکنان بیمارستان شامل : پزشک عمومی -سوپروایزرین -سرپرستاران - کاردان و کارشناس پرستاری - کاردان و کارشناس مامائی - کاردان و کارشناس اتاق عمل - کارشناس آزمایشگاه - کارشناس هوشبری -بهیار - کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی و کارشناس مدارک پزشکی بدین وسیله مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد .

1- منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی ایمنی بیمار " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون چهارشنبه مورخ 98/09/20 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 13 الی 18 می باشد .

4- تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- ادرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذرواژه هرآنچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است ، میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد.