نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان مورخ دوشنبه 98/04/10

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان مورخ دوشنبه 98/04/10

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان مورخ دوشنبه 98/04/10

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه پرسنل بیمارستان 

احتراما" به اطلاع پرسنل محترم بیمارستان امام خمینی می رساند دوره آموزشی " ترانسفوزیون خون و عوارض آن " به میزان 8 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : - سوپروایزرین - سرپرستاران -کارشناس پرستاری - بهیار - تکنیسن فوریت های پزشکی - کاردان و کارشناس بیهوشی - کاردان و کارشناس اتاق عمل - کاردان و کارشناس مامایی - کاردان و کارشناس آزمایشگاه برگزار می گردد:

1- منبع آزمون تحت عنوان " ترانسفوزیون خون و عوارض آن " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون دوشنبه 98/04/10 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 12 الی 18 می باشد .

4- تعداد سوالات 18سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- ادرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذرواژه هر انچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است ، میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد