نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه کلیه پرسنل(دوره شغلی )98/10/09

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه کلیه پرسنل(دوره شغلی )98/10/09

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه کلیه پرسنل(دوره شغلی )98/10/09

ا برگزاری دوره آموزشی " انضباط در کار - اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان " به میزان 10ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : کلیه پرسنل ، شرایط شرکت در آزمون بدین شرح اطلاع رسانی گردد . 1

1- منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی انضباط در کار - اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون دوشنبه 98/10/09 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14الی 20 می باشد .

4- تعداد سوالات 15سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15دقیقه می باشد

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- ادرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .