نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی "توجیهی بدو خدمت "

برگزاری دوره آموزشی "توجیهی بدو خدمت "

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی "توجیهی بدو خدمت "

به میزان 100ساعت به صورت الکترونیکی

جهت گروه هدف :کلیه پرسنل جدیدالورود و پرسنل در حال تبدیل وضعیت استخدامی می باشند و دوره توجیهی بدو خدمت را نگذرانده اند .،

مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد .

1- منبع آزمون تحت عنوان "آزمون توجیهی بدو خدمت "به منظور مطالعه در سامانه آموزش بارگزاری گردیده است .

2- تاریخ برگزاری آزمون چهارشنبه 99/11/29 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 8 الی 23 می باشد .

4- تعداد سوالات 50 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 60 دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chorome و یا firefox استفاده شود.

6- هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- آدرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی و گذر واژه هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است می باشد .در غیر این صورت از شماره ملی استفاده گردد.