نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی " جنگ نرم"

برگزاری دوره آموزشی " جنگ نرم"

برگزاری دوره آموزشی

 " جنگ نرم " به میزان 6 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف :کلیه پرسنل

 

1 -منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی جنگ نرم " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2 -تاریخ برگزاری آزمون دوشنبه 98/08/27

3 -بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14 الی 20 می باشد .

4 -تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد استفاده شود . fairfox و یا chrome -4 جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر

5 -هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

6 -ادرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

7 -جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذرواژه هر انچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است