نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی مورخ 97/08/02

برگزاری دوره آموزشی مورخ 97/08/02

برگزاری دوره آموزشی مورخ 97/08/02

 دوره آموزشی آشنایی با سامانه نظام پیشنهادات و ثبت تجارب از سری دوره های شغلی توسعه و تحول اداری و قابل احتساب در شناسنامه آموزشی به میزان ۴ ساعت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ با گروه هدف کلیه پرسنل از ساعت ۸ الی ۱۲ در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید .