نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی کوید19جهت گروه هدف کلیه پرسنل

برگزاری دوره آموزشی کوید19جهت گروه هدف کلیه پرسنل

برگزاری دوره آموزشی کوید19جهت گروه هدف کلیه پرسنل

برگزاری دوره آموزشی" کووید 19 " به میزان 17ساعت دوره آموزشی عمومی بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : "کلیه پرسنل " لذا مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی گردد .

1- منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی کووید19 " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون چهارشنبه 1399/04/04 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14 الی 22 می باشد .

4- تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تأکیداً از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفاً یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- آدرس سامانه 10.45.49.163 می باشد .

8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذر واژه هر آنچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد .