نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی الکترونیکی پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی

دوره آموزشی الکترونیکی پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی

دوره آموزشی الکترونیکی پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی

برگزاری دوره آموزشی" پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی " به میزان 5 ساعت بصورت الکترونیکی جهت گروه هدف : کارشناسان پرستاری - سوپر وایزر در گردش - بهیار - سرپرستار - اتاق عمل - بیهوشی - مامایی و تکنسین فوریتها لذا مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی میگردد .

1- منبع آزمون تحت عنوان " دوره آموزشی پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی " به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون یکشنبه 1399/04/22 می باشد .

3- بازه زمانی برگزاری آزمون از ساعت 14 الی 22 می باشد .

4- تعداد سوالات 15 سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد

5- جهت شرکت در آزمون تأکیداً از مرورگر chrome و یا fairfox استفاده شود .

6- هر فرد صرفاً یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

7- آدرس سامانه 10.45.49.163 می باشد . 8- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد و گذر واژه هر آنچه بعنوان رمز انتخاب گردیده است میباشد و در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد .