نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی حضوری ویژه کلیه پرسنل

دوره آموزشی حضوری ویژه کلیه پرسنل

دوره آموزشی حضوری ویژه کلیه پرسنل

احتراما" به اطلاع کلیه پرسنل محترم دانشکده علوم پزشکی خمین می رساند دوره آموزشی با عنوان " حفاظت و ایمنی زیستی در محیط های آموزشی،بهداشتی و بالینی " از سری دوره های شغلی و قابل احتساب در شناسنامه آموزشی به میزان 4 ساعت روز سه شنبه مورخ 1398/6/12 با گروه هدف کلیه " پرسنل " از ساعت 8 الی 12 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار می گردد.