نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی رابطین پورتال98/11/21

دوره آموزشی رابطین پورتال98/11/21

دوره آموزشی رابطین پورتال98/11/21

برگزاری کارگاه آموزشی گزارش نویسی و خبرنویسی توسط روابط عمومی دانشکده جهت گروه هدف : رابط روابط عمومی و ادمین پورتال اطلاع رسانی میگردد . زمان: دوشنبه 21 بهمن ماه 98 ساعت 8 الی 12 مکان : سالن کنفرانس معاونت آموزشی دانشکده