رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت منصوب شد

رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت منصوب شد

رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت منصوب شد

«سید کامل تقوی‌نژاد» در حکمی، «رحمت‌ا... پاکدل» را به‌عنوان رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت منصوب کرد.

آدرس کوتاه :