سمینار طب سالمندی

سمینار طب سالمندی

سمینار طب سالمندی

زمان برگزاری سمینار  روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه در بیمارستان میلاد

؛ سمینار کشوری طب سالمندی توسط نظام پزشکی سمینار کشوری طب سالمندی توسط نظام پزشکی از روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه در بیمارستان میلاد با ۱۵ امتیاز بازآموزی برگزار می شود. همکاران محترم متخصصین روانپزشکی متخصصین طب سالمندی متخصصین مغز و اعصاب _ متخصصین بیماریهای داخلی _ پزشکان عمومی فیزیوتراپیست ها میتوانند در این سمینار شرکت نمایند.ثبت نام در IRCME.IR و شناسه برنامه145508

آدرس کوتاه :