نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سال 98

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سال 98

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سال 98

به اطلاع کلیه پرسنل می رساند با توجه به شروع فرایند ارزیابی عملکرد سال 98 پرسنل از تاریخ 1398/8/28 ، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم موافقت نامه بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده که در واقع اولین مرحله شروع فرایند ارزیابی عملکرد می باشد ، اقدام نمایید. ضمنا کلیه پرسنل موظف اند حداکثر تا تاریخ 1398/9/7 نسبت به تکمیل فرم موافقتنامه و ارسال به ارزیابی شونده اقدام نمایند. ( در فرم ارزیابی عملکرد سال98 در قسمت افزودن شاخص های اختصاصی شرح وظایف خود را ثبت نموده و بعد از ذخیره شرح وظایف ، فرم را به مرحله بعدی که ارجاع به شخص ارزیابی کننده می باشد ارسال نمایید. )