نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرآیند ثبت مراحل ارزشیابی سال97 از 98/04/03تاریخ تا تاریخ 98/04/15

فرآیند ثبت مراحل ارزشیابی سال97 از 98/04/03تاریخ تا تاریخ 98/04/15

فرآیند ثبت مراحل ارزشیابی سال97 از 98/04/03تاریخ تا تاریخ 98/04/15

فرایند ثبت مراحل ارزشیابی سال 97 

احتراما" به اطلاع می ساند فرایند ارزشیابی سال 97 پرسنل از تاریخ 98/4/3 تا تاریخ 98/4/15 در سامانه آموزش ضمن خدمت به آدرس : 10.45.49.163 بارگذاری گردیده است .پرسنل محترم پس از تکمیل فرم در قسمت شاخص های اختصاصی آن را به رابط ارزشیابی محل خدمت خود ارسال نمایند . ضمنا" اسامی رابطین محترم ارزشیابی واحد های مربوطه جهت تحویل تشویقی های سال 97 پرسنل به شرح ذیل اعلام میگردد :

1- آقای علیمحمد سرلک رابط ارزشیابی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت

2- آقای ابوالفضل رشیدی رابط ارزشیابی معاونت درمان و بیمارستان امام خمینی و اداره حوادث پیش بیمارستانی

3- خانم الهه رضایی رابط ارزشیابی حوزه ریاست - معاونت توسعه - معاونت آموزشی - مدیریت غذا و دارو توجه : لازم بذکر است در صورت بازنشدن صفحه ارزشیابی ابتدا در قسمت تنظیمات کاربری امضاء خود را بارگذاری نمایید .