مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت منصوب شد

مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت منصوب شد

مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای دکتر محمدرضا ملکی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نظر به تعهد، شایستگی و سوابق علمی و اجرایی، بدینوسیله به عنوان مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید. با توجه به اهمیت بهره گیری بهینه از سرمایه های انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت تحقق اهداف بخش سلامت و با عنایت به اهمیت و ارزش این سرمایه بزرگ در کشور انتظار می رود هماهنگی های لازم به منظور همسوسازی سیاستها، راهبردها و برنامه های منابع انسانی با اهداف و امور متناظر آن در سطح وزارت متبوع، جهت تحقق اهداف عالیه نظام سلامت گامهای موثری برداشته شود. امید است با توکل به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از منابع، ظرفیتها و توانمندیهای علمی و اجرایی موجود در تبیین جایگاه واقعی مدیریت منابع انسانی از طریق ایجاد بسترهای لازم اخلاقی، فرهنگی، نرم افزاری و سخت افزاری، نظام جامع مدیریت منابع انسانی شامل جذب، بهسازی و توانمندسازی و بکارگیری و نگهداری موثر منابع انسانی را ارتقاء بخشید. از کلیه مدیران، کارشناسان و همکاران محترم در این حوزه انتظار دارم که در جهت کمک به جنابعالی برای رسیدن به این اهداف از هیچ کوششی دریغ ننمایند.

آدرس کوتاه :