نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی توسعه و تحول اداری

قانون خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری باهدف توسعه عدالت و افزایش کارایی خدمات دولتی و بر اساس مبانی اسلامی و به منظور استقرار و اصلاح نظام اداری و تحقق عدالت اجتماعی توسط دولت تدوین و تقدیم مجلس شواری اسلامی گردید و در تاریخ بهمن ماه سال 1385 تصویب و مقرر گردید به طور آزمایشی به مدت 5 سال جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 این قانون ابلاغ گردد. در قانون مذکور رعایت حقوق مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، توسعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، طراحی و تنظیم الگوها و ضوابط و شاخص های سازماندهی، توسعه فناوری با رویکرد تسریع در انجام امور ارباب رجوع، جذب و نگهداشت نیروی انسانی با رویکرد افزایش کارآمدی سیستم، استقرار نظام شایستگی و نظام مدیریت عملکرد و میزان بهره وری دستگاههای اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است..

 

 

 

 

 

بازگشت