نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نامه اصلاح نظام اداری

نقشه راه اصلاح نظام اداری

از سوی رییس جمهور، نقشه راه اصلاح نظام اداری ابلاغ شد رییس جمهور، نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) را برای اجرا در سطح دولت ابلاغ کرد. با ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام اداری از سوی رییس جمهور، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف به تدوین و اجرای سیاست های خود مبتنی بر نقشه راه ابلاغی خواهند بود. نقشه راه اصلاح نظام اداری بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری تصویب و از فروردین امسال برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. این مصوبه در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به منظور ارتقای نقش تسهیل گری و هدایت گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور بوده و مشتمل بر هشت برنامه است. 1-مهندسی نقش و ساختار دولت2-توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 3-خدمات عمومی در فضای رقابتی4-مدیریت سرمایه انسانی 5-فناوری های مدیریتی6- توسعه فرهنگ سازمانی7-صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری 8-نظارت و ارزیابی، هشت محور برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری را شامل می شود. بنابراین گزارش در فهرست تکالیف و مسئولیت‌های سازمان های دولتی، ذیل نقشه راه ابلاغی موارد زیر عنوان شده است: الف) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است بر اساس نقشه راه پیوست، هر ساله برنامه عملیاتی لازم برای تحقق این مصوبه مشتمل بر عناوین اقدامات، زمان‌بندی، دستگاه یا دستگاه‌های مسئول (اصلی و همکار) را تهیه کرده و تا پایان آذرماه هر سال به تصویب شورای عالی اداری برساند. تبصره: برنامه عملیاتی استان‌ها هر ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و تا پایان دی‌ماه هر سال برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی استان، به استانداران ابلاغ می‌شود. ب) تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق با برنامه عملیاتی سالانه ابلاغی از سوی شورای عالی اداری، اقدامات لازم را طبق زمان‌بندی، معمول و گزارش اقدامات خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارائه نمایند. وزارء و معاونان رییس‌جمهور، مسئول حسن اجرای این مصوبه در واحدها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود هستند. ج) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییس‌جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید. این مصوبه با امضای دکتر حسن روحانی؛ رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شده است.

بازگشت