همایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

همایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

همایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

محورهای همایش حاشیه نشینی،

چالش ها و راهکارها

عدالت در سلامت خانه و سلامت زنان سرپرست خانوار

رفتارهای پرخطر سلامت روان

تاریخ های مهم

 

تاریخ برگزاری همایش : ۹۸/۱۱/۱۶

شروع دریافت مقاله: ۹۸/۵/۱

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۹۸/۷/۱

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : ۹۸/۱۰/۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :