نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واگذاری امور حمل و نقل دانشکده

واگذاری امور حمل و نقل دانشکده -

واگذاری امور حمل و نقل دانشکده

مناقصه واگذاری امور حمل و نقل دانشکده در تاریخ  99/01/30  انجام و به شرکت تچکا واگذار گردید