نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واگذاری تامین نیروی نگهبانی

واگذاری تامین نیروی نگهبانی -

واگذاری تامین نیروی نگهبانی

مناقصه واگذاری تامین نیروی نگهبانی دانشکده در تاریخ  99/02/21  انجام و به شرکت نظم قائم واگذار گردید.