پنجمین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

پنجمین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

پنجمین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

پنجمین جلسه کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک با حضور مدیران و کارشناسان محترم قطب و حضور ارزشمند جناب آقای عابدی، روز یکشنبه مورخ 98/8/19 برگزار گردید.

آدرس کوتاه :