پویش اجتماعی تولید محتوا با عنوان "من برادر و خواهر می خواهم "

پویش اجتماعی تولید محتوا با عنوان "من برادر و خواهر می خواهم "

پویش اجتماعی تولید محتوا با عنوان

پویش اجتماعی تولید محتوا با عنوان "من برادر و خواهر می خواهم" با هدف فرهنگ‌سازی و تبیین موضوع اهمیت فرزند آوری برگزار می شود. جشنواره فرهنگی مربوط به رشد جمعیت به‌عنوان یک پویش استانی من خواهر و برادر می‌خواهم در دو بخش تولید محتوا و انتشار گسترده در فضای مجازی انجام می‌شود. کلیه آثار ارسالی می‌بایست طبق الگو هشتک گذاری #من_خواهر_و_برادر_می_خواهم باشد مهلت ارسال آثار: تا پایان بهمن‌ماه سال جاری اختتامیه جشنواره: اسفندماه

آدرس کوتاه :