کارگاه آموزشی سامانه های نظام پیشنهادات و ثبت تجارب

کارگاه آموزشی سامانه های نظام پیشنهادات و ثبت تجارب

کارگاه آموزشی سامانه های نظام پیشنهادات و ثبت تجارب

کارگاه آموزشی سامانه های ثبت تجارب و نظام پیشنهادات در تاریخ 98/03/20 با حضور مدیران حوزه ستادی مدیریت درمان در محل دفتر کار معاونت محترم درمان برگزار گردید.در طی جلسه قسمت های مختلف سامانه های ثبت تجارب و نظام پیشنهادات برای حاضرین توضیح داده شد وهمچنین ثبت نام تعدادی از همکاران در سامانه های مذکور انجام شدوبه سوالات همکاران پاسخ داده شد.

آدرس کوتاه :