اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته کاردانی فوریت های پزشکی

اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته کاردانی فوریت های پزشکی

اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته کاردانی فوریت های پزشکی

بدینوسیله از پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت رشته فوریت های پزشکی شرکت توانخواهان اراک دعوت می شود که به منظور انجام مصاحبه علمی و تخصصی ساعت ۸/۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در محل سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خمین واقع در جاده الیگودرز حضور به هم رسانند ، لازم به ذکر است همراه داشتن کفش و لباس ورزشی و تهیه کارت بیمه ورزشی معتبر برای کلیه شرکت کننده گان در مصاحبه الزامیست.

جهت مشاهده نتایج کلیک کنیدhttp://logistic.khomeinums.ac.ir/documents/39724/0/123.jpg?t=1567940357861

آدرس کوتاه :