جلسه ویدئو کنفرانس

جلسه ویدئو کنفرانس

جلسه ویدئو کنفرانس

جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع بررسی مشکلات و مسائل مربوط به حوزه معاونت توسعه در روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 در دفتر معاونت توسعه با حضور سرپرست معاونت توسعه جناب آقای عبدالصمد صمدی برگزارگردید.

آدرس کوتاه :