بیمه تکمیل درمان

 

جدول تعهدات بیمه سرمد 

ماده 6 :جدول تعهدات بیمه گر :بیمه گر در ازاء انجام تعهدات بیمه گذار متعهد است هزینه درمانی بیمه شدگان را مطابق جدول ذیل جبران نماید .

درصد

فرانشیز

حداکثرسقف سالیانه هرنفربه ریال

شرح تعهدات

طرح2

طرح1

10

120/000/000

120/000/000

جبران هزینه های بستری،جراحی ،شیمی درمانی،رادیوتراپی،قلب ،گامانایف،جراحی دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن دربیمارستان ومراکز جراحی محدود DayCareهزینه همراه افراد7سال وبالای 70سال دربیمارستان ها

10

250/000/000

 

250/000/000

جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان ،مغزواعصاب (به استثنای جراحی دیسک ستون فقرات ) قلب ،پیوندکلیه،پیوندقرنیه،پیوندمغزاستخوان ،جراحی لثه

10

 

40/0000/000

40/000/000

جبران هزینه زایمان اعم ازطبیعی وعمل سزارین

10

20/000/000

20/000/000

جبران هزینه درمان ناباروری ونازایی شامل اعمال جراحی مرتبط ،IUIT,ZIFT,GIFT,ITSC,میکرواینچکشن وivf وآمینوسنتز

10

12/000/000

12/000/000

پاراکلینیکی 1 )سونوگرافی –ماموگرافی – انواع اسکن وسیتی اسکن – انواع آندوسکپی – کولونوسکپی –MRI –اکو کاردیوگرافی –استرس اکو –دانسیتومتری- انواع گرافی واسکن چشم ودهان

10

7/000/000

7/000/000

پاراکلینیک 2) تست آلرژی- تست ورزش – تست تنفسی (اسپیرومتری PET - )- (نوارعضله EEG )- نوار عصب – نوار مغز – نوار مثانه – شنوایی سنجی – بینایی سنجی – هولترمانیتورینگ قلب ،آنژیوگرافی چشم OCT- پریمتری

10

7/000/000

7/000/000

پاراکلینیکی 3)جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکسته بندی ودررفتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون ،لیبوم ،بیوپسی،تخلیه کیست ولیزردرمانی

10

25/000/000

25/000/000

جبران هزینه انواع خدمات آزمایش ،پاتولوژی،یا آسیب شناسی ،ژنتیک پزشکی ،انواع رادیوگرافی ،نوارقلب ،فیزیوتراپی (PT )،گفتاردرمانی (ST)،کاردرمانی (OT)،نوارقند ،طب سوزنی غربالگری وچکاپ مطابق آیین نامه

10

 

25/000/000

25/000/000

جبران هزینه جراحی عیوب انکساری چشم

10

---------------

30/000/000

دندانپزشکی محدود به خدمات ،کشیدن ،جرم گیری ،روساژ ،ترمیم وپرکردن ،روکش ودرمان ریشه وایمپلنت موارد غیر بستری

10

3/000/000

3/000/000

جبران هزینه مربوط به عینک شامل فریم ،شیشه ولنز طبی

10

25/000/000

25/000/000

بیماری ها وناهنجاری های جنین

10

---------------

7/000/000

جبران هزینه ویزیت ودارو وخدمات اورژانس درموارد غیربستری

10

1/000/000

2/000/000

1/000/000

2/000/000

خارج شهر

هزینه آمبولانس وسایرفوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده درمراکز درمانی ویانقل وانتقال بیماربه سایرمراکز تشخیصی طبق دستور پزشک معالج (ازمحل بند 1 )